Taisyklės ir sąlygos

 

 

 

Elektroninės parduotuvės „Asmeninės Dovanos“ http://asmeninesdovanos.lt sutarties taisyklės ir sąlygos.

1. Bendrosios nuostatos

    1.1 Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.

    1.2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

    1.3. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. 4. Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles tik esant svarbiai priežasčiai ir būtinai pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.

2. Privatumo politika

    2.1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti internetinėje parduotuvėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas nesuteikia jai teisių siųsti Klientui informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė tokius pranešimus užsisakyti. Klientui nepageidaujant gauti informacinių pranešimų, jam sudaroma galimybė tokių pranešimų atsisakyti.

    2.2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti pristatymui ar sąskaitos išrašymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktuose numatytais atvejais.

    2.3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

    2.4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.

    2.5.  Pirmą kartą lankantis Svetainėje, mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai žemiau išdėstytomis sąlygomis. 

Kokius asmens duomenis naudojame? Kam naudojame asmens duomenis? Kokia nauda Jums?
El.pašto adresas, vardas Naujienlaiškių siuntimui Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visada žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus.
Duomenys, surinkti panaudojant slapukus, IP adresus ar kitas panašias technologijas (žr. Duomenys apie naudojamus Slapukus) Statistikai rinkti, Klientų elgsenai vertinti Svetainėje, Sesijai palaikyti Svetainėje Tokiu būdu siekiame suteikti Jums kuo kokybiškesnes Paslaugas Svetainėje (žr. Kitos Svetainės ar programėlės).
Jūsų perduota informacija el.paštu, telefonu, "Chat" programėlėje (Hub Talk) ar Svetainėje esančiose užklausos formose Susisiekimui su mumis Tokiu būdu siekiame, kad Jums būtų patogu perduoti informaciją ir/ar susisiekti kuo įvairesniais ir Jums patogesniais būdais.
Vardas, pavardė, el.pašo adresas, duomenys, pateikti jungiantis per Facebook ir kita informacija, kurią pateikėte komentaruose Komentarams po straipsniais rašyti Tokiu būdu užtikriname, kad galėsite naudotis komentarų skiltimi

Slapukai („sausainiukai“) - tai duomenys, perduodami iš Svetainės į Kliento kompiuterį. Slapukų, naudojamų Svetainėje, priėmimas nesuteikia prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Administratorius naudojasi slapukais, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Administratoriui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, Klientų aptarnavimą ir Administratoriaus teikiamas paslaugas.

Kaip atsisakyti ir valdyti slapukus?

Apsilankę Svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų Svetainę) gali veikti netinkamai.

Kam dar gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

Duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Svetainei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių technologijų bendrovės, bendrovės, kurios teikia naujienlaiškių teikimo paslaugas, analizuoja statistiką ar kitaip padeda kokybiškai teikti Paslaugas).

Svetainė/programėlė Kokia informacija renkama? Kiek laiko saugomi duomenys?
Google Analytics Kliento elgsena Svetainėje, apsilankymų skaičius, trukmė, data, naršyklės ir įrenginių informacija, IP adresas, demografiniai ir geografiniai rodikliai ir kita informacija, kurią renka Google Analytics. 
Daugiau: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Tiek, kiek veikia Svetainė ir yra tikslinga tuos duomenis rinkti

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

    3.1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.

    3.2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.

    3.3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

    3.4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.

    3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.

    3.6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

    3.7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.

    3.8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

    3.9. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į Parduotuvę Parduotuvėje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą.

    3.10. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas prekes. Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių trūkumų pirkėjas privalo pareikšti priimdamas prekes ir nurodyti raštiškai.

4. Apmokėjimo tvarka ir terminai

    4.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.

    4.2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

    4.3. Elektroninė sąskaita už Užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai Parduotuvė išsiunčia Užsakymą. Klientas taip gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs prie savo paskyros Parduotuvėje ir peržiūrėjęs Užsakymo detalizaciją.

5. Prekių pristatymas:

   5.1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

   5.2. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.

   5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

   5.4. Pardavėjas įsipareigoja atsiųsti pagamintą prekę per kurjerį per 1 – 3 dienas (Lietuva, Latvija, Estija), 3 - 7 darbo dienas (kitos Europos šalys) jei prekė yra sandėlyje. Jei prekę reikia gaminti pristatymas užtruks nuo 2 – 5 (Lietuva, Latvija, Estija), nuo 5 - 10 (kitos Europos šalys) darbo dienų.

6. Prekių grąžinimas:

   6.1. Jei norite grąžinti prekę – prašome su mumis susisiekti el. paštu info@asmeninesdovanos.lt ir nurodyti kokią prekę ir kodėl norite grąžinti. Per artimiausią darbo dieną pateiksime tolimesnių veiksmų instrukcijas.

 

6.2. Nekokybiškų prekių grąžinimas:

    6.2.1. Įsipareigojame grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms. Negrąžinami pinigai už prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta ar žema temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

    6.2.2. Tuo atveju, jei nusipirkę prekę, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

    6.2.3. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę, Klientas privalo pranešti mums el. paštu: info@asmeninesdovanos.lt

    6.2.4. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” .

 

6.3 Kokybiškų daiktų grąžinimas:

    6.3.1. Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes.

    6.3.2. Kokybiškos kosmetikos ir higienos prekės negali būti grąžinamos.

    6.3.3 Teisė grąžinti negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individualiai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžinamos, yra greitai gendančios ir jų galiojimo laikas greitai pasibaigia.

    6.3.4 Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos supakuotos, kad transportavimo metu nebūtų pažeistos ar sugadintos jos negali būti naudotos, atidarytos ir turi būti tokios būklės, kokios buvo išsiųstos.

    6.3.5. Klientui tenka prekių grąžinimo išlaidos, jei prekę reikia siųsti iš užsienio.

9. Kiti Šalių Įsipareigojimai:

    9.1. Pirkėjas patvirtina, kad šios Sutarties pasirašymo metu gavo visą Pirkėjui būtiną, visapusišką ir pilną informaciją apie Prekę.

    9.2. Pirkėjas įsipareigoja naudoti Prekę pagal tiesioginę paskirtį, laikantis Prekės priežiūros ir eksploatacijos taisyklių.

    9.3. Pirkėjas patvirtina, kad visos šios Sutarties bei jos priedų ir sudedamųjų dalių sąlygos su juo aptartos individualiai ir jam yra aiškios.

    9.4. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje Sutartyje aptartas sąlygas.

 

10. Komentarų talpinimas

    10.1. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

    10.2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.

    10.3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

 

11. Baigiamosios nuostatos:

    11.1. Sutartis tampa galiojančia nuo tada, kai Klientas patvirtina savo užsakymą http://asmeninesdovanos.lt elektroninėje parduotuvėje sumokėdamas už įsigytą prekę.

    11.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

    11.3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Pardavėjas: MB "Jaukumo vizija"

Įmonės kodas: 304762524                                                                                       

Registracijos adresas: Kretinga, LT-97240                                                                          

Mob. Tel.: +37060400459                                                                         

 

Sekite mus Facebook'e